KVKK AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni – İletişim

Tam NOKTA olarak, müşterilerimizin ve kullanıcılarımızın kişisel verilerinin güvenliği konusuna büyük bir önem atfetmekteyiz. Bu nedenle, kişisel verilerinizin hukuka uygun bir şekilde işlenmesi ve korunması konusunda titizlikle hareket etmekteyiz. Bu metin, tarafınızla paylaşılan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince sizinle paylaşılmaktadır.

İletişim Bilgileri: Tam NOKTA’ya www.tamnokta.com.tr (“Website” ya da “İnternet Sitesi”) üzerinden iletişim veya “Bize Ulaşın” butonu aracılığıyla gönderdiğiniz görüşler, şikayetler ve talepleriniz kapsamında, tarafınız “veri sahibi” sıfatını taşımaktadır. Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verilere, toplanma amacına ve diğer önemli hususlara aşağıda yer verilmiştir.

Kişisel Verileriniz: İlgili alanda talep edilen veriler: Ad Soyad, E-posta Adresi, Telefon Numarası

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları: Web sitemiz üzerinden yapılan iletişim ve “bize ulaşın” talepleri doğrultusunda aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz işlenmektedir:

 • Ürünlere ilişkin soruları yanıtlamak ve görüşleri değerlendirmek,
 • Müşterilere ürünler hakkında ön bilgi sağlamak ve deneyim kazandırmak,
 • Talepleri sıralamak ve hizmete sunmak,
 • İlgili kişilere ticari, idari, bilgilendirici ve hatırlatıcı e-postalar ile ürün tanıtımı yapmak,
 • Elektronik posta aracılığıyla ürün bilgisi göndermek ve bildirimlerde bulunmak,
 • Soruları yanıtlamak ve etkili bir kullanıcı deneyimi sunmak,
 • Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
 • İş geliştirme, pazarlama ve iletişim operasyonlarını yürütmek,
 • Hizmetleri güvenli bir şekilde sürdürmek ve dolandırıcılık gibi yasadışı faaliyetleri önlemek,
 • Müşteri ve üçüncü kişilerin yasal haklarını korumak ve suç işlenmesini önlemek,
 • Teknik sorunları çözmek ve hizmet kalitesini artırmak.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması: Şirketimiz, kişisel verilerinizi Kanun ve diğer ilgili mevzuat kapsamında düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi kurumlara aktarabilir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle toplanmaktadır:

 • Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız: Kanunun 11. maddesi uyarınca, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok etme haklarına ilişkin yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç çıkması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu info@tamnokta.com.tr adresine kimliği tespit eden kimlik fotokopisi ile yazılı olarak iletebilir veya Merkez Mah. Seçkin Sok. DAP Z Ofis B Blok Kat: 4, Kağıthane/İstanbul adresine (noter, iadeli taahhütlü mektup vb. yollarla) iletebilirsiniz.

TAM nokta ile hedefiniz çok yakın

TAM nokta ailesine katılmak için acele edin. Sizde yeni nesil emlakçılık ile gücünüze güç katın

KURUMSAL

BAŞVURULAR

EĞİTİM

YASAL MEVZUAT

© 2018 All rights reserved